เคล็ดลับ GOOGLE MAPS : เรื่องของการ SHARE ตำแหน่งและเส้นทาง

เคล็ดลับ GOOGLE MAPS : เรื่องของการ SHARE ตำแหน่งและเส้นทาง

แผนที่อัปเดตภาพ GOOGLE EARTH เดือนพฤษภาคม 2558

แผนที่อัปเดตภาพ GOOGLE EARTH เดือนพฤษภาคม 2558

ระบบการวัดระยะของ_Terrestrial_Laser_Scanner‬

ระบบการวัดระยะของ_Terrestrial_Laser_Scanner‬

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

สมาคมฯ จัดให้มีการ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 16:30 

THE ASEAN FEDERATION OF LAND SURVEYING AND GEOMATICS

ประธานได้เข้าร่วมประชุม THE ASEAN FEDERATION OF LAND SURVEYING AND GEOMATICS ครั้งที่ 53 ที่ประเทศมาเลเซีย

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

สภาวิศวกรจัดประชุมสัมมนา เรื่อง "กรอบข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติด้านการสำรวจของอาเซียน"

สภาวิศวกรจัดประชุมสัมมนา เรื่อง "กรอบข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติด้านการสำรวจของอาเซียน" วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30-12.00 น ณ โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

สมาคมการสำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Saturday the 20th - 888 poker bonus code