แกลลอรี่

การบรรยายพิเศษ "การประยุกต์ใช้ GIS ในการประเมินค่าที่ดินเพื่อการจัดเก็บภาษี"


กล่าวเปิดงาน รศ.ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

แผนที่ประวัติศาสตร์ กรมแผนที่ทหาร

 

แผนที่บริเวณกรุงเทพฯ แผ่นที่ ๒๒

 

 

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จมาเปิดอาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน เมื่อวันที่ 8 มิ.ย 2532

 

สมเด็จพระเทพฯ  เสด็จมาเปิดอาคารรังวัดและทำแผนที่  กรมที่ดิน เมื่อวันที่  8  มิ.ย  32 ทรงรับฟังการบรรยายจาก  นายช่างใหญ๋  นายชวลิต  จูฑะพุทธิ   เรื่องการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียมกำลังทอดพระเนตร เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบ  Doppler  ยี่ห้อMagnavox

 

 

สมาคมการสำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Saturday the 20th - 888 poker bonus code