เนื้อหา

ระบบการวัดระยะของ_Terrestrial_Laser_Scanner‬

By GCOWSEO SEO Firm

พิมพ์
หมวด: บทความ
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 02 มิถุนายน 2558 เขียนโดย Arthit

ที่มา Vichai Yiengveerachon

เครื่อง Terrestrial Laser Scanner ที่ใช้กันโดยทั่วไปจะมีระบบการวัดระยะทาง 2 แบบ คือ วัดด้วยวิธีการจับเวลาการเดินทางของแสงเลเซอร์ที่เรียกว่า Time Of Flight Method (ToF) และวิธีการวัดเฟสที่เรียกว่า Phase Measurement (Pm) ทั้งสองระบบมีคุณสมบัติในการทำงานแตกต่างกัน คือ

ToF จะวัดระยะหรือสแกนวัตถุที่อยู่ไกลได้ถึงประมาณ 1000 เมตร โดยให้ความคลาดเคลื่อนในการวัดระยะมากกว่า 10 cm.

Pm จะวัดระยะหรือสแกนวัตถุที่อยู่ใกล้ไม่เกิน 100 เมตร โดยให้ความคลาดเคลื่อนในการวัดระยะน้อยกว่า 10 cm.

Vichai Yiengveerachon's photo.

สมาคมการสำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Saturday the 20th - 888 poker bonus code